ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์แล้วสรุปความรู้ที่ได้ลงในสมุดของตนเองส่งในวันที่ 20 กันยายน 2554

อาณาจักรอยุธยาตอนที่ 1 กำเนิดอยุธยา

อาณาจักรอยุธยาตอนที่ 2 สถาปัตยกรรมอยุธยา

อาณาจักรอยุธยาตอนที่ 3 การฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม

อาณาจักรอยุธยาตอนที่ 4 อู่ต่อเรือสมัยอยุธยา

อาณาจักรอยุธยาตอนที่ 5 วิถีชีวิตชาวอยุธยา

Advertisements