ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5
href=’https://krupoomnp.files.wordpress.com/2011/09/e0b881e0b8a5e0b8b8e0b988e0b8a1e0b89be0b8a3e0b8b0e0b980e0b897e0b8a8e0b8ade0b8b2e0b980e0b88be0b8b5e0b8a2e0b899.docx’>กลุ่มประเทศอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียนให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการรวมกลุ่มอาเซียนแล้วสรุปความรู้ที่ได้ในรูปแบบของแผนที่ความคิดพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม(ส่งภายในวันที่ 20 กันยายน 2554)

Advertisements