กฎหมายคุ้มครองการละเมิดลิขสิทธิ์
คำชี้แจง ให้นักเรียนดูวีดิทัศน์และศะศึกษาใบความรู้เรื่องการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้วตอบคำถามที่กำหนดให้ถูกต้อง (กำหนดส่งภายในวันที่20 กันยายน)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์

Advertisements