การทำน้ำหมักชีวภาพ
คำชี้แจงให้นักเรียนศึกษาการทำน้ำหมักชีวภาพจากทริปความรู้แล้วสรุปความรู้ที่ได้ลงในสมุดและส่งในวันจันทร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2554

Advertisements