ศึกษาก่อนเข้าเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.5

ระบบศักดินาสวามิภักดิ์
ระบบศักดินาสวามิภักดิ์

อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดีย

อารยธรรมจีน
อารยธรรมจีน

อารยธรรมโรมัน
อารยธรรมโรมัน

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

โฆษณา

รางวัลของครู


ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก http://www.youtube.com อัพโหลดโดย Kharudee

กฎหมายแพ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การปฏิวัติอเมริกา

การปฏิวัติเอมริกา

การปฏิวัติสหรัฐอเมริกา

ประวัติศาสตร์อังกฤษ

การปฏิวัติในอังกฤษ

ระบอบการปกครองในยุคปัจจุบัน

ม.3